Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev in druga področja.

Posodobljena PRAVILA ŠOLSKEGA REDA se začnejo uporabljati s 1. oktobrom 2023.

(Skupno 1.182 obiskov, današnjih obiskov 1)