Na Osnovni šoli Franceta Bevka v sodelovanju z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) smo z lanskim šolskim letom zaključili četrto leto projekta inkluzije in vključevanja učencev z avtističnimi motnjami (AM) in govorno-jezikovnimi motnjami (GJM) v socialno okolje redne osnovne šole.

V šolskem letu 2022/2023 se je iz prilagojenega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami in iz prilagojenega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govornimi in jezikovnimi motnjami Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana v redni program osnovne šole na Osnovni šoli Franceta Bevka uspešno vključilo 5 učencev.

Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Saro Rotar ().

(Skupno 1.036 obiskov, današnjih obiskov 1)