Letos na OŠ Franceta Bevka v sodelovanju z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) že tretje leto izvajamo projekt inkluzije in vključevanja učencev z avtističnimi motnjami (AM) in govorno-jezikovnimi motnjami (GJM) v socialno okolje redne osnovne šole.

V šolskem letu 2020/2021 imamo znotraj šole dva inkluzivna oddelka ZGNL:

2.č – oddelek za učence z govorno-jezikovnimi motnjami (4 drugošolci)
2./3. e – kombinirani oddelek za učence z avtističnimi motnjami (1 drugošolec, 3 tretješolci)

Tim strokovnih delavcev, ki delajo z učenci v inkluzivnih oddelkih: štirje učitelji (specialna pedagoginja, učiteljici razrednega pouka s specialnimi in inkluzivnimi znanji, vzgojitelj s specialnimi znanji), svetovalna delavka (psihologinja) in spremljevalka. V pedagoški proces se v manjšem deležu vključujeta še učiteljica angleščine in logopedinja (pouk komunikacije).

V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo inkluzijo učencev in povezovanje z vrstniki iz rednih oddelkov preko naslednjih aktivnosti:

  • prehajanje posameznih učencev k rednem pouku pri predmetih, ki predstavljajo njihovo močno področje (opredeljeno v individualiziranem programu),
  • udeležba pri urah športa skupaj z rednim oddelkom 2. ali 3. razreda,
  • udeležba pri interesnih dejavnostih OŠ Franceta Bevka,
  • druženje v okviru jutranjega varstva in podaljšanega bivanja (jedilnica, igrišče),
  • vključevanje k dnevom dejavnosti skupaj z učenci OŠ Franceta Bevka.

Opomba: Od septembra 2020 dalje je izvajanje načrtovanih aktivnosti inkluzije okrnjeno zaradi obstoječih omejitev pri izvedbi vzgojno-izobraževalnega procesa, zaščitnih ukrepov in smernic za varovanje zdravja v času covid-19. Z navedenimi aktivnostmi bomo nadaljevali, ko bodo razmere to dopuščale.

Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo:

Vesna Krašovec, psihologinja (01/ 568 80 20; vesna.krasovec@zgnl.si)

(Skupno 939 obiskov, današnjih obiskov 1)