Strokovni delavci OŠ Franceta Bevka si prizadevamo, da šolo oblikujemo kot varno in spodbudno učno okolje, v katerem se bodo učenci s prizadevnostjo, zavzetim delom in dostopnostjo do virov informacij naučili kar največ, razvili delovne in učne navade, postali telesno in umsko dejavni in bodo razvili zdrav življenjski stil. Prizadevamo si, da se učenci v času šolanja naučijo skrbeti zase, za druge in za skupnost, postanejo odgovorni za svoja dejanja in da ravnajo premišljeno, da so strpni, solidarni in tovariški, da razvijejo pozitivna čustva in dejaven odnos do družbe, da ustvarjajo in sprejemajo prijateljstva in razvijejo pozitivno samopodobo, da spoštujejo druge in sprejemajo drugačnost, da so solidarni in pomagajo, da rešujejo probleme po mirni poti, da so miselno radovedni in razmišljajo s svojo glavo, da si znajo postavljati cilje in se odločati, da se znajo postaviti zase, se borijo za pravico, so pošteni in zanesljivi, da ravnajo v skladu z moralnimi in etičnimi normami in so dosledni v svojem vedenju in da postanejo odgovorni državljani RS in EU, ki vedo, da je svoboda, človekove pravice in demokracija edina pot h gradnji boljše družbe.

Poslanstvo šole:
– znanje
– spodbujanje individualnega napredka in ustvarjalnosti posameznika
– spodbujanje h kritičnemu in odgovornemu razmišljanju
– dosežki na tekmovanjih, natečajih, festivalih …
– naravnanost k reševanju konfliktov in problemov
– občutljivost pri prepoznavanju nasilja ter odločno soočanje z njim
– vzgoja za humanost, pravičnost in mir
– dobri medsebojni odnosi
– spoštovanje dogovorjenih pravil
– zaupanje
– sodelovanje, pomoč
– skrb za zdravje (zdrava prehrana in gibanje)
– zadovoljstvo
– občutek varnosti
– občutek pripadnosti

Barbara Kampjut, ravnateljica

 

(Skupno 845 obiskov, današnjih obiskov 1)