OSMI razred

V osmem razredu začnemo s karierno orientacijo v drugem ocenjevalnem obdobju. Šolska svetovalna služba (socialna delavka Simona Koroša, ki nadomešča socialno delavko Tjašo Raztresen in psihologinja Vesna Krašovec) učence preko skupinskih aktivnosti in delavnic seznani s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in uporabnimi spletnimi stranmi, kjer lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in tudi življenjski poti:

– Poklicni kažipot: Spletno mesto  www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, dijakom, staršem in strokovnim delavcem. Na enostaven in pregleden način je ogled poklicev na voljo tudi preko izobraževalne serije To bo moj poklic.

– Zavod RS za zaposlovanje (opisi poklicev od A do Ž) http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

– Filternet.si: http://www.mestomladih.si/dijaski-os/

– Dijaški.net (primer: Osrednjeslovenska regija, vse srednje šole):

http://www.dijaski.net/srednje-sole/iskalnik-srednjesolskih-programov.html?rg=7&ss=&ty=&prg=&d=1

– Center za poklicno izobraževanje: www.cpi.si

DEVETI razred

V devetem razredu šolska svetovalna služba seznani učence z aktualnimi informacijami glede srednješolskih programov, postopkov vpisa, štipendij in novosti na področju karierne orientacije na prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Organiziramo tudi individualne svetovalne razgovore z učenci in starši. Devetošolci imajo možnost izpolnjevanja Vprašalnika o poklicni poti v elektronski obliki (e-VPP) in računalniškega programa Kam in kako za odkrivanje poklicnih interesov.

VPIS V SREDNJE ŠOLE in DIJAŠKE DOMOVE – pomembni datumi

21. januar 2022 Izide Razpis za vpis v srednje šole 2022/2023 in Razpis za vpis v dijaške domove (tukaj)
11. 2. in 12. 2. 2022 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
do 2. 3. 2022

Rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti

Posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na Gimnazijo (športni oddelek) in Ekonomsko gimnazijo (športni oddelek)

od 11. 3. do 21. 3. 2022

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti (določeni SŠ programi)

Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vpis na Gimnazijo (športni oddelek) in Ekonomsko gimnazijo (športni oddelek)

do 28. 3. 2022

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih nadarjenosti, znanja in spretnosti

Posredovanje potrdil o izpolnjevanju pogojev za vpis na Gimnazijo (športni oddelek) in Ekonomsko gimnazijo (športni oddelek)

do 4. 4. 2022 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ in v dijaške domove za šolsko leto 2021/2022
8. 4. 2022
(do 16. ure)
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ in dijaške domove (spletna stran MIZŠ)
do 25. 4. 2022 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ in dijaške domove
4. 5. 2022 NPZ iz slovenščine (ali italijanščine ali madžarščine)
6. 5. 2022 NPZ iz matematike
10. 5. 2022 NPZ iz tretjega predmeta (tehnika in tehnologija)
24. 5. 2022 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)
do 27. 5. 2022 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa
do 14. 6. 2022 Seznanitev učencev z dosežki pri NPZ v 9. razredu
15. 6. 2022 Zaključek pouka za učence 9. razreda in razdelitev zaključnih spričeval
med 16. in 21. 6. 2022
(do 14. ure)
Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
do 21. 6. 2022
(do 16. ure)
Objava spodnjih mej izbirnega postopka
do 24. 6. 2021
(do 15. ure)
Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
do 1. 7. 2022
(do 14. ure)
Vpis oz. izvedba 2. kroga izbirnega postopka

(Skupno 492 obiskov, današnjih obiskov 1)