Slovenska mreža zdravih šol

Mednarodni projekt Zdrava šola

Evropska mreža zdravih šol (The European Network of Health Promoting Schools) je nastala kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (Urad za Evropo), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki se je zavedala, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo zdravje in samopodobo, odnos do zdravja ter življenja.

V ta namen se je oblikovala Evropska mreža zdravih šol – SHE mreža (Schools for Health in Europe Network Fundation). Le-ta se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerili so se predvsem v razvojne programe za promocijo zdravja, gibanja, duševnega zdravja …

Tako smo zdrave šole pričele sistematično v svoj program vključevati promoviranje zdravja. Pri tem smo upoštevale tri glavne značilnosti programa:

 • pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete (zdravje je medpredmetno področje),
 • prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje – pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, različne dejavnosti in projekti),
 • sodelovanje s starši, zdravstvenimi in drugimi specializiranimi službami, skupnostjo.

Zdrava šola je šola, ki skuša vplivati na način življenja vseh učencev in zaposlenih v šoli. Pri tem ji je v oporo 12 naslednjih ciljev, h katerim smo se zavezali, da jih bomo v čim večji meri skušali izpolnjevati.

Cilji zdrave šole so:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladne zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bomo dejavno podprli pri izvedbi zdravstvene vzgoje.

Osnovna šola Franceta Bevka se je mreži zdravih šol priključila leta 1998. Od takrat so bile izvedene številne dejavnosti v okvirih letnih rdečih niti: alkohol in mladi, duševno zdravje, gibanje in prehrana, zdrav življenjski slog …

V šolskem letu 2020/2021 je rdeča nit  ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS.

Posvetili se bomo gibanju in projektu 365 gibamo vsi, zdravi prehrani in zdravemu življenjskemu stilu, zdravstveni in zobozdravstveni vzgoji v sodelovanju z Zdravstvenim domom Bežigrad, dobrodelnim akcijam Rdečega križa, IKT izobraževanju in pasteh le-tega …

Poleg omenjenih tem bomo veliko pozornosti namenili tudi epidemiološkim razmeram in delovali v skladu s smernicami NIJZ-ja ter učence in vse zaposlene čim bolj spodbujali k aktivnemu in zdravemu življenjskemu slogu.

Vodja zdrave šole, Polonca Logar Avbelj

Koristne povezave:

https://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

https://www.nijz.si/sl/enijz-0

https://www.schoolsforhealth.org/

(Skupno 385 obiskov, današnjih obiskov 1)