Naša šola je bila dograjena septembra 1970 in v spomin na pisatelja in borca za slovenski narod so jo poimenovali OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA.

USTANOVITELJ ŠOLE je Mestna občina Ljubljana. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 15. seji dne 31. 3. 2008 sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Bevka.

Šolo upravljata RAVNATELJ in svet šole.

SVET ŠOLE ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:
• trije predstavniki ustanovitelja
• pet predstavnikov šole
• trije predstavniki staršev

STROKOVNI ORGANI ŠOLE so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.


Osnovna šola FRANCETA BEVKA LJUBLJANA
Ulica Pohorskega bataljona 1
1113 Ljubljana

Transakcijski račun: 0126-1603-0662-661
Matična številka: 5083419
Identifikacijska številka: SI75844818

Lokacija šole:

Ravnateljica: Barbara Kampjut

Pomočnica ravnateljice: Suzana Cvirn Guček

(Skupno 4.751 obiskov, današnjih obiskov 1)