Zahteva za pridobitev statusa športnika ali umetnika

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 s spremembami in dopolnitvami) je ravnateljica Osnovne šole Franceta Bevka dne 17. 10. 2019 izdala naslednja Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA)

Vlogo za podaljšanje statusa skupaj z dokazili je treba predložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto na obrazcu (PREDLOG), ki je priloga pravil:

– PREDLOG za Status učenca PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA (posodobljen 14. 9. 2023). Predlog lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
– PREDLOG za Status učenca PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA (posodobljen 14. 9. 2023). Predlog lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
– PREDLOG za Status učenca VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA (posodobljen 14. 9. 2023). Predlog lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
– PREDLOG za Status učenca VRHUNSKEGA UMETNIKA (posodobljen 14. 9. 2023). Predlog lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma državne nagrade s področja umetnosti.

(Skupno 1.393 obiskov, današnjih obiskov 1)