Obveščamo vas, da se na območju zavoda OŠ Franceta Bevka izvaja videonadzor.

Videonadzor izvaja OŠ Franceta Bevka, ki ga zastopa ravnateljica Barbara Kampjut. Zavod je tudi upravljavec osebnih podatkov.

Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju zavoda OŠ Franceta Bevka.

Informacije o izvajanju videonadzora lahko pridobite na tel. št. 01 568 7010 ali po elektronski pošti info@francebevk.si.

Posnetki videonadzornega sistema se shranjujejo 30 dni.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Center za pravno pomoč, d.o.o., Primož Obreht, univ. dipl. prav., Mariborska cesta 69, 3000 Celje dosegljiv na tel. št. 059340912  oz. e-pošti primoz@czpp.si . Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani zavoda pod razdelkom varstvo osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Obrazložitev zakonitih interesov: Upravljavcu osebnih podatkov je v interesu, da se učenci, zaposleni in obiskovalci zavoda počutijo varne, saj je videonadzor uveden zaradi varovanja ljudi in premoženja. Z uvedbo videonadzora se preprečuje vandalizem, kraje, z namenom varovanja ljudi in premoženja pa se nadzoruje tudi vstop in izstop oseb iz zavoda.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:z osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora, se srečuje ravnateljica in od njega pooblaščena oseba, po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: zavod osebne podatke obdeluje izključno za potrebe izvajanja videonadzora, z namenom varovanja ljudi in premoženja.

Videonadzor omogoča tudi spremljanje slike v živo, pri čemer možnost zvočne intervencije ni mogoča.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: info@francebevk.si.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

(Skupno 260 obiskov, današnjih obiskov 1)