Logo_Projekt-e-solstvo
Ministrstvo za šolstvo in šport (program Ro) je na javnem razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 – 2013 (Ur. l. RS št. 110/08) izbralo projekte, katerih cilj je nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter na področju svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-izobraževalnim zavodom.Za izvajanje projektov so bili izbrani konzorciji,  ki pa med seboj koordinirano izvajajo dejavnosti v okviru e-središča in pod skupnim imenom E-šolstvo.

– 6 temeljnih e-kompetenc v projektu, ki se nanašajo na učitelja in ravnatelja
(Skupno 136 obiskov, današnjih obiskov 1)