Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 74/20 z dne 21. 5. 2020 objavljen sklep, s katerim je Vlada RS ugotovila, da so prenehali razlogi za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Sklep bo začel veljati 1. 6. 2020, kar pomeni, da se bodo s tem dnem upravni in drugi javnopravni postopki vodili kot pred uveljavitvijo prej omenjenega zakona.

Omogočeno bo:

  • ponovno vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organih,
  • sodelovanje pri ustnih obravnavah,
  • vročanje pri organih v skladu z zakonom,
  • osebno vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov, ki so vezani na rok, v vseh zadevah.

S 1. 6. 2020 preneha veljati začasna prekinitev teka roka, zato bodo roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, s tem dnem tekli naprej, roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči.

(Skupno 173 obiskov, današnjih obiskov 1)