Osnovni podatki

Osnovna šola
FRANCETA BEVKA LJUBLJANA
Ulica Pohorskega bataljona 1
1113 Ljubljana

tajništvo: 01 568 70 10
zbornica: 01 568 70 30

Fax 01 568 23 23

o-fb.lj@guest.arnes.si

 

Uživajmo v zdravju

 

Zdrava šola

 

Shema šolskega sadja

 
 

Vedno zelena Ljubljana

 

Kulturna šola

 

Rastem s knjigo

 

Časoris

 

LGBT prijazno

 

Ura teče…