INTERESNE DEJAVNOSTI (KROŽKI) – Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju.

………………………………………………………………………….

Spoštovani starši,

na Osnovni šoli Franceta Bevka smo tudi za šolsko leto 2017/2018 v času od 14.15 do 17.00 ure pripravili pester program interesnih dejavnosti (krožkov), v katere se učenci vključujejo prostovoljno na osnovi lastnih interesov in potreb.

V katalogu so zbrane interesne dejavnosti, ki jih bodo vodili naši učitelji, mentorji iz športnih društev in klubov preko razpisa Mestne občine Ljubljana ter zunanji sodelavci.

Katalog si poglejte TUKAJ.

Urnik krožkov si poglejte TUKAJ.