Šolska prehrana je oblika družbene prehrane, ki je pomembna za skladen telesni in duševni razvoj otrok, vpliva na njihovo počutje tako z zdravstvenega kot delovnega vidika.

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok. Učenci 1. razreda malicajo ob 8.20 uri zjutraj, učenci od 2. do 9. razreda ob 9.05 uri. Čas kosila je med 12.00 in 12.30 uro (1.-5. razred) in  med 12.50 in 13.20 uro (6.-9. razred). Ob prijavi na prehrano s šolo sklenete Pogodbo o šolski prehrani.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno službo.

Z vodjo šolske prehrane, Branko Potočnik, se lahko povežete preko elektronske pošte: branka.potocnik@francebevk.si

Če bo otrok odsoten od šolskega dela, lahko naročnik poda začasno spremembo odjave prehrane.

Začasne odjave in ponovne prijave zaradi bolezni oz. drugih odsotnosti obvezno uredite preko spleta direktno v portal Lo.Polis za starše. Prehrano je treba odjaviti do 10.00, da se upošteva z naslednjim dnem. Enako velja za ponovno prijavo. V primeru, da prehrane ne odjavite, vam moramo tudi za subvencionirano prehrano zaračunati polno ceno, saj neprevzeti obroki niso subvencionirani.

Trajne spremembe obrokov je potrebno sporočiti na el. naslov  prehrana@francebevk.si

O šolski prehrani si lahko preberete tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

(Skupno 1.819 obiskov, današnjih obiskov 2)