Šolska prehrana je oblika družbene prehrane, ki je pomembna za skladen telesni in duševni razvoj otrok, vpliva na njihovo počutje tako z zdravstvenega kot delovnega vidika.

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok.

Ob prijavi na prehrano s šolo sklenete Pogodbo o šolski prehrani.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno službo.

Z vodjo šolske prehrane, Branko Potočnik, se lahko povežete preko elektronske pošte: branka.potocnik@francebevk.si

Če bo otrok odsoten od šolskega dela, lahko naročnik poda začasno spremembo odjave prehrane.

Začasne odjave in ponovne prijave zaradi bolezni oz. drugih odsotnosti obvezno uredite preko spleta direktno v portal Lo.Polis za starše. Prehrano je treba odjaviti do 10.00 ure delovnega dne, da se upošteva z naslednjim dnem. Enako velja za ponovno prijavo. V primeru, da prehrane ne odjavite, vam moramo tudi za subvencionirano prehrano zaračunati polno ceno, saj neprevzeti obroki niso subvencionirani.

Trajne spremembe obrokov je potrebno sporočiti na elektronski naslov  prehrana@francebevk.si

O šolski prehrani si lahko preberete tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

(Skupno 2.409 obiskov, današnjih obiskov 2)