OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ter NADSTANDARNI in RAZŠIRJENI PROGRAM v šolskem letu 2018/19 – Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Katalog vseh obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/2019 je TUKAJ. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Učenec se zanje odloča glede na svoje interese, sposobnosti in posebno zanimanje.

Učenec med ponujenimi izbirnimi predmeti izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih.

V šolskem letu 2018/19 šola po izbiri učencev in staršev med ponujenimi predmeti za učence od 7. do 9. razreda učitelji izvajajo naslednje obvezne izbirne predmete:

UČITELJ PREDMET
Jelka Perne francoščina I, II in III
latinščina I
Karin Žunič nemščina I, II in III
Jana Kebler Zaletel šport za sprostitev
izbrani šport: odbojka
Bogdan Kotnik izbrani šport: odbojka
Petra Novak Trobentar likovno snovanje II in III
Saša Mulec Troha sodobna priprava hrane
Violeta Stefanovik poskusi v kemiji
Bojan Maričič šolsko novinarstvo
……………………. računalništvo: računalniška omrežja

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šola bo za učence 1. razreda izvajala angleščino ter za učence 4., 5. in 6. razreda šport, umetnost – gledališko dejavnost, francoščino in računalništvo.

UČITELJ PREDMET
Špela Červ angleščina za 1. razred
Jana Kebler Zaletel šport
Mojca Planinc umetnost – gledališče
Jelka Perne francoščina
…………………… računalništvo

 

NADSTANDARDNI IN RAZŠIRJENI PROGRAM

V okviru nadstandardnega programa bomo za učence 4. razreda izvajali predmet digitalna vzgoja, ki bo sestavljen iz treh sklopov: medijsko opismenjevanje, digitalno opismenjevanje ter varovanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Nosilec predmeta bo Marko Bešlič.

Šola bo v šolskem letu 2018/19 preizkušala nov koncept razširjenega programa – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok. V sklopu tega programa bo športni pedagog Gregor Jeras izvajal dodatne ure športa za vse učence od 1. do 9. razreda, ki se bodo za ta program odločili.

V okviru razširjenega programa bo šola organizirala tudi tri dodatne aktivnosti za učence, in sicer na področju zdravja in dobrega psihičnega in fizičnega počutja:
– skupina za fante od 6. do 9. razreda Zdrav duh v zdravem telesu, ki jo bo vodil socialni pedagog Žiga Novak;
– skupina za dekleta od 6. do 9. razreda (S)POZNAM SE, ki jo bo vodila socialna delavka Tjaša Raztresen;
– šolska mediacija za učence od 4. do 9. razreda, ki jo bo vodil socialni pedagog Žiga Novak.

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)