OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2017/18 – Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Katalog vseh obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/2019 je TUKAJ, obvestilo s ponudbo bodo učenci prejeli v ponedeljek, 26. marca, v papirnati obliki. Do torka, 3. aprila 2018, naj izpolnjen in podpisan prvi izbor izbirnih predmetov vrnejo razredničarkam.

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Učenec se zanje odloča glede na svoje interese, sposobnosti in posebno zanimanje.

Učenec med ponujenimi izbirnimi predmeti izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih.

V šolskem letu 2017/18 šola po izbiri učencev in staršev med ponujenimi predmeti za učence od 7. do 9. razreda učitelji izvajajo naslednje obvezne izbirne predmete:

UČITELJ PREDMET
Jelka Perne Francoščina I, II in III
Karin Žunič Nemščina I, II in III
Jana Kebler Zaletel Šport za zdravje
Gregor Jeras Izbrani šport: nogomet
Petra Novak Trobentar Likovno snovanje I in II
Vzgoja za medije: televizija
Obdelava gradiv: les
Saša Mulec Troha Sodobna priprava hrane
Mojca Hrastar Retorika
Ladislava Ježek Narobe Sonce, Luna in Zemlja

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šola bo za učence 1. razreda izvajala angleščino ter za učence 4., 5. in 6. razreda šport, umetnost – gledališko dejavnost in francoščino.

UČITELJ PREDMET
Špela Červ Angleščina 1. razred
Jana Kebler Zaletel Šport
Mojca Planinc Gledališka dejavnost
Jelka Perne Francoščina