OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ter NADSTANDARNI in RAZŠIRJENI PROGRAM – Osnovna šola Franceta Bevka, Ljubljana

Ponudba OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v šolskem letu 2019/2020 KATALOG

Ponudba NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v šolskem letu 2019/2020KATALOG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, ki se izvajajo v šolskem letu 2018/2019

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Učenec se zanje odloča glede na svoje interese, sposobnosti in posebno zanimanje.

Učenec med ponujenimi izbirnimi predmeti izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih.

V šolskem letu 2018/19 šola po izbiri učencev in staršev med ponujenimi predmeti za učence od 7. do 9. razreda učitelji izvajajo naslednje obvezne izbirne predmete:

UČITELJ PREDMET
Jelka Perne francoščina I, II in III
latinščina I
Karin Žunič nemščina I, II in III
Jana Kebler Zaletel šport za sprostitev
izbrani šport: odbojka
Bogdan Kotnik izbrani šport: odbojka
Petra Novak Trobentar likovno snovanje II in III
Saša Mulec Troha sodobna priprava hrane
Violeta Stefanovik poskusi v kemiji
Bojan Maričič šolsko novinarstvo
……………………. računalništvo: računalniška omrežja

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, ki se izvajajo v šolskem letu 2018/2019

Šola za učence 1. razreda izvaja angleščino ter za učence 4., 5. in 6. razreda šport, umetnost – gledališko dejavnost, francoščino in računalništvo.

UČITELJ PREDMET
Špela Červ angleščina za 1. razred
Jana Kebler Zaletel šport
Mojca Planinc umetnost – gledališče
Jelka Perne francoščina
…………………… računalništvo

 

NADSTANDARDNI IN RAZŠIRJENI PROGRAM, ki se izvaja v šolskem letu 2018/2019

V okviru nadstandardnega programa se za učence 4. razreda izvaja predmet digitalna vzgoja, ki je sestavljen iz treh sklopov: medijsko opismenjevanje, digitalno opismenjevanje ter varovanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Nosilec predmeta je Marko Bešlič.

Šola v šolskem letu 2018/19 preizkuša nov koncept razširjenega programa – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok. V sklopu tega programa športni pedagog Gregor Jeras izvaja dodatne ure športa za vse učence od 1. do 9. razreda, ki so se za ta program odločili.

V okviru razširjenega programa šola organizira tudi tri dodatne aktivnosti za učence, in sicer na področju zdravja in dobrega psihičnega in fizičnega počutja:
– skupina za fante od 6. do 9. razreda Zdrav duh v zdravem telesu, ki jo vodi socialni pedagog Žiga Novak;
– skupina za dekleta od 6. do 9. razreda (S)POZNAM SE, ki jo je vodila socialna delavka Tjaša Raztresen;
– šolska mediacija za učence od 4. do 9. razreda, ki jo vodi socialni pedagog Žiga Novak.

(Skupno 234 obiskov, današnjih obiskov 1)