DNEVI DEJAVNOSTI (športni, kulturni, naravoslovni, tehniški dnevi in ekskurzije) v šolskem letu 2018/19 – Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

ŠPORTNI DNEVI

1. šp. dan 2. šp. dan 3. šp. dan 4. šp. dan 5. šp. dan
1. r.

20. 9. 2018

Pohod na Rožnik

Nov. 2018

Učenje plavanja

16.1.2019

Drsanje v Ljubljani

5.3.2019

Plesni dan v šoli

10.5.2019

PST

2. r. 17.9.2018,košarka  21.6.2019, šp.igre 21.9.2018,pohod na Sv. Jakob

16.1.2019

Drsanje v Ljubljani

5.3.2019

Plesni dan v šoli

10.5.2019

PST

3. r. April 2019, Golovec 11.-13.2.2019 CŠOD Medved 11.-13.2.2019 CŠOD Medved

5.3.2019

Plesni dan v šoli

10.5.2019

PST

4. r.

18. 9. 2018

Pohod Rašica

5.3.2019

Plesni dan v šoli

11. 2. 2019

Zimski ŠD

10.5.2019

PST

23.-25.4.2019

CŠOD Vojsko

5. r.

3.-7.9.2018

ŠVN, Piran

3.-7.9.2018

ŠVN, Piran

22.10.2018

Planinski ŠD

11. 2. 2019

Zimski ŠD

10.5.2019

PST

6. r.

21.-25.1.2019

CŠOD, TRilobit

21.-25.1.2019

CŠOD, TRilobit

18.9.2018

Planinski ŠD

21.-25.1.2019

CŠOD, TRilobit

10.5.2019

PST

7. r.

3. do 7.12.2018

CŠOD, Radenci

3. do 7.12.2018

CŠOD, Radenci

20.9.2018

Planinski ŠD

11. 2. 2019

Zimski ŠD

10.5.2019

PST

8. r.

18.9.2018

Planinski ŠD

19.12.2018

Plavanje Atlantis

11. 2. 2019

Zimski ŠD

10. 5.2019

PST

17.6.2019

Športne igre v šoli

9. r.

20.9.2018

Planinski ŠD

19.12.2018

Plavanje Atlantis

11. 2. 2019

Zimski ŠD

10.5.2019

PST

Junij 2018

Ekskurzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNI DNEVI

  1. kulturni dan 2. kulturni dan 3. kulturni dan 4. kulturni dan
1. r.

Oktober 2018

Gledališka predstava

21.12.2018, šolska prireditev ob dnevu samostojnosti 7.2.2019, proslava ob prazniku in maj 2019, gledališki maraton 11.6.2019, Opera in balet in 24.6.2019, proslava
2. r.

Oktober 2018

Gledališka predstava

21.12.2018, šolska prireditev ob dnevu samostojnosti 7.2.2019, proslava ob prazniku in maj 2019, gledališki maraton 11.6.2019, Opera in balet in 24.6.2019, proslava
3. r.

Oktober 2018

Gledališka predstava

21.12.2018, šolska prireditev ob dnevu samostojnosti 7.2.2019, proslava ob prazniku in maj 2019, gledališki maraton 11.6.2019, Opera in balet in 24.6.2019, proslava
  1. kulturni dan 2. kulturni dan 3. kulturni dan
4. r.

Oktober 2018

Gledališka predstava

21.12.2018 + 24. 6. 2019, šolski prireditvi

13.2.2019

Kako nastane knjiga?

5. r.

18.6.2019

Ekskurzija Škofja Loka

21.12.2018 + 24. 6. 2019, šolski prireditvi

5.4.2019,

Emona, Mestni muzej

6. r. 6. 9. 2018, film Gajin svet + 21.12.2018, šolska prireditev

2.4.2019, Glasbena matineja

+ 11.6.2019, plovba po Ljubljanici

19. 2. 2019, Narodni muzej

+ 24.6.2019, prireditev

7. r. 6. 9. 2018, film Gajin svet + 21.12.2018, šolska prireditev Oktober ali november 2018, medijsko opismenjevanje 8.1.2019, Glasbena matineja + 24.6.2019, prireditev
8. r. 6. 9. 2018, film Gajin svet + 21.12.2018, šolska prireditev

12.10.2018, Glasbena matineja

+ 24.6.2019, prireditev

19.2.2019,

Po Prešernovih stopinjah

9. r. 6. 9. 2018, film Gajin svet + 21.12.2018, šolska prireditev

16.1.2019, Glasbena matineja

+18.2.2019, Muzej nov. zgodov.

5.4.2019,

Sorica, CŠOD in Dražgoše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIŠKI DNEVI

  1. tehn. dan 2. tehn. dan 3. tehn. dan 4. tehn. dan
1. r. 26.11.2018, Izdelava izdelkov za Bevkov bazar

April 2019

Eko dan

17.4.2019,

Mestni muzej

 
2. r.

10.10.2018,

Izdelava glasbil v šoli

28.11.2018, Izdelava izdelkov za Bevkov bazar

April 2019

Eko dan

3. r. 27.11.2018, Izdelava izdelkov za Bevkov bazar 10. in 11.12.2018, 123 do spletne varnosti 11.-13.2.2019,CŠOD Medved, Les
4. r. 30. 11. in 4.12.2018 Peka piškotov za Bevkov bazar

28.3.2019,

Slovenski šolski muzej

18.10.2018, Zavod 404, energetska osveščenost

23.-25.4.2019

CŠOD Vojsko

5. r. 22.11.2018, Izdelava izdelkov za Bevkov bazar

3.1.2019

Tehtnica prevesnica

2.2.2019

Hladilna torba

10.4.2019

Izdelava zmaja

6. r.

20.9.2018

Ekskurzija Primorska

1.10.2018

Les in papir

18.10.2018, Zavod 404, energetska osveščenost 26.11.2018, Izdelava izdelkov za Bevkov bazar
7. r. 26.11.2018, Izdelava izdelkov za Bevkov bazar

4.12.2018

Belokranjske posebnosti, CŠOD Radenci

18.2.2019, Muzej premogovništva Velenje

20.3.2019

Ekskurzija Prekmurje

8. r.

20.9.2018

Ekskurzija Posočje

16. in 17.10.2018

Robotika

26.11.2018, Izdelava izdelkov za Bevkov bazar

9.11.2018

Astronomija

9. r.

18.9.2018

Ekskurzija Dolenjska

29.11.2018, Muzej pošte, Polhov Gradec 26.11.2018, Izdelava izdelkov za Bevkov bazar

28.3. 2019

Osnove geodezije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

1. naravoslovni dan 2. naravoslovni dan 3. naravoslovni dan
1. r.

25.4.2019

Živalski vrt

Maj 2019 – Zdravstvena vzgoja, ZD Bežigrad

18.6.2019

Življenjsko okolje, morje, Piran

2. r.

25.4.2019

Arboretum,Volčji Potok

15.5.2019

Poskusi z vodo

6.6.2019

Od zrna do kruha

3. r. 1. in 2.10.2018, 123 do spletne varnosti 5. in 6.11.2018, 123 do spletne varnosti Marec 2019 – Zdravstvena vzgoja, ZD Bežigrad
4. r.

11. 1. 2019

Zdravstvena nega

23.-25.4.2019

CŠOD Vojsko

6.6.2019

Električni krog in svetilnik

5. r.

3.-7.9.2018

Soline, ŠVN, Piran

13.3.2019

Narodni muzej, Koliščarji

23.4.2019

Ljubljansko barje, Vrhnika

6. r.

22.1.2019

Okoljska vzgoja, CŠOD Trilobit

23.1.2019

Zdrava prehrana, CŠOD Trilobit

5.6.2019

Čebelarstvo, Od cveta do medu

7. r.

5.12.2018

Okoljska vzgoja, CŠOD Radenci

6.12.2018

Gozd, CŠOD Radenci

20.3.2019

Ekskurzija Prekmurje

8. r.

20.9.2018

Ekskurzija Posočje

30.11.2018

Spolnost, AIDS, droge

12. dec. 2018

Anatomija teles

9. r.

Oktober.2018

Mikrobiologija

9.a  4.2.2019 -Toplota

9.b  5.2.2019 – Toplota

marec 2019

Reaktor Podgorica

(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)