Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana

DNEVI DEJAVNOSTI (športni, kulturni, naravoslovni, tehniški dnevi in ekskurzije) v šolskem letu 2018/19

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

ŠPORTNI DNEVI
  1. šp. dan 2. šp. dan 3. šp. dan 4. šp. dan 5. šp. dan
1. r. 18.9.2019 Pohod Sv. Ana 16.1.2020 drsanje 25. 2. 2020 pust, plesni dan

8.5.2020

PST

18.6.2020

Športne igre

2. r. 12.9.2019 igriva košarka + 20.9.2019 Pohod Sv. Jakob 16.1.2020 drsanje 25. 2. 2020 pust, plesni dan

8.5.2020

PST

3. r. 18.9.2019 Pohod Golovec 16.1.2020 drsanje 25. 2. 2020 pust, plesni dan

12. – 14.2.2020

CŠOD Čebelica

8.5.2020

PST

4. r.

25. 9. 2019

Pohod Rašica

25. 2. 2020 pust, plesni dan

15. – 17. 4. 2020

CŠOD Vojsko, tek

8.5.2020

PST

20.5 2020

Kolopark

5. r.

2.- 6.9.2019

ŠVN

2.- 6.9.2019

ŠVN

4. 10. 2019

Planinski ŠD

12. 2. 2020

Zimski ŠD

8.5.2020

PST

6. r.

13.9.2019

Ekskurzija Primorska

2. – 6.2.2020

CŠOD Kr. Gora

2. – 6.2.2020

CŠOD Kr. Gora

2. – 6.2.2020

CŠOD Kr. Gora

8.5.2020

PST

7. r.

17.9.2019

Planinski ŠD

15. 10. 2019

Športni dan

12. 2. 2020

Zimski ŠD

4. – 8.5.2020

CŠOD Planinka

4. – 8.5.2020

CŠOD Planinka

8. r.

17. 9. 2019

Planinski ŠD

15. 10. 2019

Športni dan

12. 2. 2020

Zimski ŠD

8.5.2020

PST

22. 6. 2020

Športne igre

9. r.

17. 9. 2019

Planinski ŠD

15. 10. 2019

Športni dan

12. 2. 2020

Zimski ŠD

8.5.2020

PST

Junij 2020

Zaključna ekskurzija

 

KULTURNI DNEVI

1. kulturni dan 2. kulturni dan 3. kulturni dan 4. kulturni dan
1. r. 8. 10. 2019 Gledališka predstava + šolska prireditev 24. 12. 2019 7.1.2020 »Kje je Tina«, CD + šolska prireditev 7.2.2020 Maj 2020 Gledališki maraton + šolska prireditev 24.6.2020 Šolske prireditve:, 24. 12. 2019 in plesno rajanje
2. r. 8. 10. 2019 Gledališka predstava + šolska prireditev 24. 12. 2019 7.1.2020 »Kje je Tina«, CD + šolska prireditev 7.2.2020 Maj 2020 Gledališki maraton + šolska prireditev 24.6.2020 Šolske prireditve:, 24. 12. 2019 in plesno rajanje
3. r. 8. 10. 2019 Gledališka predstava + šolska prireditev 24. 12. 2019 7.1.2020 »Kje je Tina«, CD + šolska prireditev 7.2.2020 Maj 2020 Gledališki maraton + šolska prireditev 24.6.2020 Šolske prireditve:, 24. 12. 2019 in plesno rajanje
  1. kulturni dan 2. kulturni dan 3. kulturni dan
4. r. 8. 10. 2019 Gledališka predstava + šolska prireditev 24. 12. 2019

13. 2. 2020

Kako nastane knjiga?

Šolske prireditve: 7.2.2020, 24. 4. 2020, 24.6.2020
5. r. 8. 10. 2019 Gledališka predstava + šolske prireditve 7.2.2020, 24. 4. 2020, 24.6.2020

3. 4. 2020

Emona, Mestni muzej

 

17. 6. 2020

Škofja Loka

 

6. r. Gledališka predstava + šolski prireditvi 24.12. 2019 in 24.4.2020 15. 10. 2019 glasbena matineja  + junij 2020 Ljubljanica in njene skrivnosti

17.4.2020 Narodni muzej

+ šolski prireditvi 7.2.2020 in 24.6.2020

7. r. Gledališka predstava + šolski prireditvi 24.12. 2019 in 24.4.2020

Nov. 2019, glasbena matineja

+ šolski prireditvi 7.2.2020 in 24.6.2020

17.4.2020

Srednjeveška Ljubljana

8. r. Gledališka predstava + šolski prireditvi 24.12. 2019 in 24.4.2020

Nov. 2019, glasbena matineja

+ šolske prireditve 7.2.2020, 24. 4. 2020, 24.6.2020

3.3.2020

Po Prešernovih stopinjah

9. r. Gledališka predstava + šolski prireditvi 24.12. 2019 in 24.4.2020

29.1.2020 Glasbena matineja +

21.4.2020 Muzej nov. zgodovine

+ šolska prireditev 7.2.2020

17.4.2020

Sorica, CŠOD in Dražgoše

 

TEHNIŠKI DNEVI

1. tehn. dan 2. tehn. dan 3. tehn. dan 4. tehn. dan
1. r. 3.12.2019 delavnice za Bevkov bazar

26.3.2020

Mestni muzej

22.4.2020

Eko dan

2. r.

14.11.2019

Šolski muzej

4.12.2019 delavnice za Bevkov bazar

22.4.2020

Eko dan

3. r. 28.11.2019 delavnice za Bevkov bazar

22.4.2020

Eko dan

12. – 14.2.2020

CŠOD Čebelica

4. r.

4. 9. 2019 4.a

23. 9. 2019 4.b

Varni internet (1. del)

10. 10. 2019

Zavod 404, projekt EOL

22. 10. 2019 4. a

24. 10. 2019 4.b

Varni internet (2. del)

20. 11. 2019 4.a

25. 11. 2019 4.b

Varni internet (3. del)

5. r.

9.12.2019

Zobje, kosti, mišice

6. 1. 2020

Gugalnica nihalka

10. 2. 2020

Hladilna torba

27. 3. 2020

Izdelava zmaja

6. r.

22.10.2019 (6.a)

5.11.2019 (6.b)

Varni internet

7.10.2019

Les in papir

2.12.2019

Delavnice za Bevkov bazar

20.4.2020

Hrana, vonji in okusi

7. r.

10.9.2019

Varni internet

19.9.2019

Ekskurzija Štajerska

2.12.2019

Delavnice za Bevkov bazar

4.5.2020

Gorski potoček: CŠOD Planinka

8. r.

11.9.2019

Varni internet

11.11.2019

Astronomija

2.12.2019

Delavnice za Bevkov bazar

Maj 2020

Dan odprtih vrat Finančne uprave RS

9. r.

12.9.2019

Varni internet

19.9.2019

Ekskurzija Dolenjska

2.12.2019

Delavnice za Bevkov bazar

31.1.2020

Muzej pošte in telekomunikacij

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

1. naravoslovni dan 2. naravoslovni dan 3. naravoslovni dan
1. r.

Maj 2020

Zdravniški pregled

18.5.2020

Živalski vrt

16.6.2020

Življenjsko okolje, Piran

2. r.

23.4.2020

Arboretum

13.5.2020

Poskusi v razredu

4.6.2020

Od zrna do kruha

3. r.

14.4.2020

Poskusi iz naravoslovja

April 2020

Zdravniški pregled

12. – 14.2.2020

CŠOD Čebelica

4. r.

9.12.2019

Zobje, poškodbe kosti in mišic

28. in 29.11.2019 izdelava in peka piškotov

15. – 17. 4. 2020

CŠOD Vojsko, Potok Gačnik

5. r.

2. – 6. 9. 2019

Soline, ŠVN

12. 3. 2020

Koliščarji, Narodni muzej

22. 4. 2020

Narava in kultura, Etno. muzej

6. r.

2. – 6.2.2020 CŠOD Kr. Gora

Okoljska vzgoja

2. – 6.2.2020 CŠOD Kr. Gora

Zdrava prehrana

9.6.2020

Čebelarski dan

7. r.

18.3.2020

Ekskurzija Prekmurje

4. – 8.5.2020

CŠOD Planinka

4. – 8.5.2020

CŠOD Planinka

8. r.

19.9.2019

Ekskurzija Posočje

29.11.2019

Spolnost, AIDS, droge

april 2020

Prva pomoč

9. r.

21.10.2019

Mikrobiologija in biotehnologija

3.2.2020 (9.a), 4.2.2020 (9.b)

Toplota, v šoli

marec 2020

Reaktor Podgorica

(Skupno 401 obiskov, današnjih obiskov 1)