DNEVI DEJAVNOSTI (športni, kulturni, naravoslovni, tehniški dnevi in ekskurzije) v šolskem letu 2017/18 – Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

ŠPORTNI DNEVI

1. šp. dan 2. šp. dan 3. šp. dan 4. šp. dan 5. šp. dan
1. r.

20.9.2017

Rožnik

nov. 2017

Plavanje

16.1.2018

Drsanje

13.2. 2018

Plesni dan

4.5.2018

PST

2. r.

25.9.2017 košarka

15.6.2018 Igre z žogo

4.10.2017

Pohod na Sv.Jakob

16.1.2018

Drsanje

13.2. 2018

Plesni dan

4.5.2018

PST

3. r. 8.9.2017 Paraolimpijske igre

16.1.2018

Drsanje

13.2.2018

Plesni dan

4.5.2018

PST

24.5.2018

Velika planina

4. r.

8.9.2017 Para-

olimpijske igre

23.1.2018

Krpljanje

13.2.2018

Plesne delavnice

4.5.2018

PST

16.-18.5.2018

CŠOD Vojsko

5. r.

4.-8.9.2017

ŠVN, Piran

7.4.2018

Evakuacija-vaja

19.9.2018

Planinski ŠD

februar 2018

Zimski ŠD

4.5.2018

PST

6. r.

12.-16.2.2018

CŠOD, TRilobit

7.4.2018

Športne igre v šoli

19.9.2018

Planinski ŠD

februar 2018

Zimski ŠD

4.5.2018

PST

7. r.

11.-15.12.2017

CŠOD, Radenci

7.4.2018

Športne igre v šoli

19.9.2018

Planinski ŠD

februar 2018

Zimski ŠD

4.5.2018

PST

8. r.

19.9.2018

Planinski ŠD

7.4.2018

Športne igre v šoli

februar 2018

Zimski ŠD

4. 5.2018

PST

20.6.2018

Športne igre v šoli

9. r.

19.9.2018

Planinski ŠD

7.4.2018

Športne igre v šoli

februar 2018

Zimski ŠD

4.5.2018

PST

Junij 2018

Ekskurzija

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

1. naravoslovni dan 2. naravoslovni dan 3. naravoslovni dan
1. r.

nov. 2017

Zdrav. vzgoja, ZD Bežigrad

9.5.2018

Živalski vrt

5.6.2018

Morje, Piran

2. r.

24.4.2018

Arboretum,Volčji Potok

18.5.2018

Poskusi v razredu, Snovi

7.6.2018

Od zrna do kruha

3. r.

18.9.2017

Kostelski gozd, CŠOD Fara

20.9.2017

Prifarski jarek, CŠOD Fara

nov. 2017

Zdrav. vzgoja, ZD Bežigrad

4. r.

12.1.2018

Zobje, kosti, mišice

16.5.–18.5.2018

CŠOD Vojsko

6.6.2018

Električni krog in svetilnik

5. r.

4.-8.9.2017

ŠVN, Soline

13.3.2018

Narodni muzej, Koliščarji

24.4.2018

Ljubljansko barje, Vrhnika

6. r.

13.2.2018

Fosili, CŠOD Trilobit

24.5.2018

Čebelarski dan, Brdo pri Lukovici

nov. 2017

Zdrav. vzgoja, ZD Bežigrad

7. r.

21.3.2018

Ekskurzija Prekmurje

12.12.2017

Okoljska vzgoja, CŠOD Radenci

13.12.2017

Gozd, CŠOD Radenci

8. r.

21.9.2017

Ekskurzija Posočje

30.11.2017

Spolnost, AIDS, droge

nov. 2017

Zdrav. vzgoja, ZD Bežigrad

9. r.

11.10.2017

Mikrobiologija

9.a  26.1.2018 -Toplota

9.b  29.1.2018 – Toplota

marec 2018

Reaktor Podgorica

11.6.2018, Ekskurzija Zakojca in partizanska bolnišnica Franja – 4.r.

14.6.2018, Ekskurzija Škofja Loka – 5.r.

 

KULTURNI DNEVI

  1. kulturni dan 2. kulturni dan 3. kulturni dan 4. kulturni dan
1. r.

7.9.2017, Opera

+nov.2017, Drama

22.12.2017, prireditev in novoletno rajanje

7.2.2018, prireditev

+Festival Bobri

26.4.2018 + 22.6.2018, prireditvi
2. r.

7.9.2017, Opera

+nov.2017, Drama

22.12.2017, prireditev in novoletno rajanje

7.2.2018, prireditev

+Festival Bobri

26.4.2018 + 22.6.2018, prireditvi
3. r.

7.9.2017, Opera

+nov.2017, Drama

22.12.2017, prireditev in novoletno rajanje

7.2.2018, prireditev

+Festival Bobri

26.4.2018 + 22.6.2018, prireditvi
  1. kulturni dan 2. kulturni dan 3. kulturni dan
4. r.

22.12.2017+26.4.2018

+22.6.2018, prireditve

november 2017,

gled. predstava, Drama

15.2.2018,

Kako nastane knjiga?

5. r.

22.12.2017+26.4.2018

+22.6.2018, prireditve

november 2017,

gled. predstava, Drama

4.4.2018,

Emona, Mestni muzej

6. r.

8.9.2017, film. pred.

+ 22.12.2017, prireditev

11.10.2017, Glas. matineja

+ 20.6.2018, Plečnik na ladjici

28. 2. 2018 Narodni muzej

+ 22.6.2018, prireditev

7. r.

8.9.2017, film. pred.

+ 22.12.2017, prireditev

13.3.2018, Glas. matineja

+ 22.6.2018, prireditev

6.4.2018,

Srednjeveška Ljubljana

8. r.

8.9.2017, film. pred.

+ 22.12.2017, prireditev

13.3.2018, Glas. matineja

+ 22.6.2018, prireditev

28.2.2018,

Po Prešernovih stopinjah

9. r.

8.9.2017, film. pred.

+ 22.12.2017, prireditev

16.2.2018, Glas. matineja

+28.2.2018, Muzej nov. zgod.

6.4.2018,

Sorica in Dražgoše

 

TEHNIŠKI DNEVI

  1. tehn. dan 2. tehn. dan 3. tehn. dan 4. tehn. dan
1. r.

1.12.2017, Izdelki

za Bevkov bazar

7.4.2018,

Evakuacija-vaja

17.4.2018,

Mestni muzej

 
2. r.

8.11.2017,

Prometni znaki

1.12.2017, Izdelki

za Bevkov bazar

7.4.2018,

Evakuacija-vaja

3. r. 19.9.2017, Preživetje v naravi, CŠOD Fara

1.12.2017, Izdelki

za Bevkov bazar

7.4.2018,

Evakuacija-vaja

4. r.

5. in 7.12.2016, Peka

piškotov za Bevkov bazar

28.3.2018,

Slovenski šol. muzej

7.4.2018,

Evakuacija-vaja

16. – 18.5.2018

CŠOD Vojsko

5. r. 23.11.2017, Izdelki za Bevkov bazar

5.1.2018,

Tehtnica prevesnica

12.2.2018,

Hladilna torba

19.4.2018,

Izdelava zmaja

6. r.

21.9.201,

Ekskurzija Primorska

2.10.2017,

Les in papir

4.12.2017, Izdelki za Bevkov bazar

21.3.2018,

Ekskurzija Notranjska

7. r.

19.9.2017,

Ekskurzija Štajerska

4.12.2017, Izdelki za Bevkov bazar 12.1.2018, Muzej premogovništva Velenje

21.3.2018,

Ekskurzija Prekmurje

8. r.

21.9.2017,

Ekskurzija Posočje

27. in 28.9.2017

Robotika, elektronika

4.12.2017, Izdelki za Bevkov bazar

8.11.2017,

Astronomija

9. r.

19.9.2017

Ekskurzija Dolenjska

14.11.2017 Muzej pošte, Polhov Gradec 4.12.2017, Izdelki za Bevkov bazar

Maj 2017

Gradbena fakulteta