REZULTATI TEMOVANJ ZA CANKARJEVO PRIZNANJE – Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana

2017/18:

…..

2016/17:

SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE

Pia Bratož, 9.A

BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE

Oliver Dobovšek, 4.A
Nadja Volk, 4.A
Gabriel Montanič, 4.B
Roza Pucelj, 4.B
Lili Accetto Vranac, 5.B
Doroteja Porenta, 5.A
Mojca Ivanovič Kopecky, 5.A
Ana Vesel, 5.A
Liza Knez, 6.B
Kaja Trontelj, 7.B
Luka Papež, 8.B
Neva Accetto Vranac, 9.B
Urša Mati Djuraki, 9.B
Pia Bratož, 9.B

2015/16:

SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE
Urša Mati Djuraki, 8.b
Ana Mulej, 9.a
BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE
Živa Višnjei, 5.a
Klara Vranović, 5.a
Lenart Peternel, 5.b
Kaja Trontelj. 6. b
Luka Papež, 7.b
Kiara Ferenc Stanko, 8.b
Urša Mati Djuraki, 8.b
Ana Mulej, 9.b