ŠOLSKI OKOLIŠ
Dunajska cesta (od Glavarjeve do obvoznice), Funtkova ulica, Glavarjeva ulica (parne številke). Grintovška ulica, Hubadova ulica, Kočenska ulica, Ulica Mašera Spasiča, Ulica Nade Ovčakove, Ogrinčeva ulica, Ulica Pohorskega bataljona, Slovenčeva ulica (od obvoznice do Ulice Mašera Spasiča), Šarhova ulica, Tolstojeva ulica, Turnerjeva ulica, Verovškova 72, Vodovodna cesta, Vodovodna cesta 92/a.

NAČRT ŠOLSKIH POTI
Načrt šolskih poti je izdelan na podlagi policijskega poročila o prometni varnosti v našem šolskem okolišu, izvedene ankete o šolskih poteh med starši in učenci, ter opravljenih ogledov na terenu.

VARNA POT V ŠOLO
Učence prvega razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oziroma druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši. Ostali učenci prihajajo v šolo sami peš oziroma jih v šolo pripeljejo starši. Zaradi varnosti odsvetujemo prihajanje v šolo s kolesi, rolerji, rolkami in skiroji. Učenci na poti v šolo in iz nje upoštevajo pravila prometne varnosti.
Starše, ki pripeljejo svoje otroke z avtom, opozarjamo, da ustavljanje in parkiranje na pločniku in intervencijskem dovozu do glavnega vhoda šole ni dovoljeno. Ker se na uvoznem in izvoznem priključku tik pred osmo uro zjutraj naredi manjši zastoj, vas v skrbi za varnost otrok prosimo za potrpežljivost.

VARNOST UČENCEV
Šola zagotavlja varnost učencev tako, da:
– oblikuje oddelke in skupine v skladu z veljavnimi normativi in standardi;
– na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih in tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje dejavnosti;
– zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi ter zagotavlja varno izvajanje dejavnosti;
Izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja (individualni razgovori z učenci in skupinami učencev – razredne ure, šolska svetovalna služba);
– organizira varovanje in nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih šolskih dejavnosti z dežurstvom učiteljev in strokovnih delavcev;
– spremlja in analizira vse dogodke in vedenje učencev, ki bi lahko ogrozili varnost učencev in informira učence o varnem vedenju v primerih ogrožene varnosti posameznika ali skupine.

Pravila obnašanja in zagotavljanja varnosti učencev ureja Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda, Hišni red in Načrt šolskih poti, ki so v celoti objavljena na šolski spletni strani.

 

(Skupno 1.111 obiskov, današnjih obiskov 1)