OSMI razred

V osmem razredu začnemo s karierno orientacijo v drugem ocenjevalnem obdobju. Šolska svetovalna služba (socialna delavka Simona Koroša, ki nadomešča socialno delavko Tjašo Raztresen in psihologinja Vesna Košir) učence preko skupinskih aktivnosti in delavnic seznani s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in uporabnimi spletnimi stranmi, kjer lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in tudi življenjski poti:

– Poklicni kažipot: Spletno mesto  www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, dijakom, staršem in strokovnim delavcem. Na enostaven in pregleden način je ogled poklicev na voljo tudi preko izobraževalne serije To bo moj poklic.

– Zavod RS za zaposlovanje (opisi poklicev od A do Ž) http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

– Filternet.si: http://www.mestomladih.si/dijaski-os/

– Dijaški.net (primer: Osrednjeslovenska regija, vse srednje šole):

http://www.dijaski.net/srednje-sole/iskalnik-srednjesolskih-programov.html?rg=7&ss=&ty=&prg=&d=1

– Center za poklicno izobraževanje: www.cpi.si

DEVETI razred

V devetem razredu šolska svetovalna služba seznani učence z aktualnimi informacijami glede srednješolskih programov, postopkov vpisa, štipendij in novosti na področju karierne orientacije na prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Organiziramo tudi individualne svetovalne razgovore z učenci in starši. Devetošolci imajo možnost izpolnjevanja Vprašalnika o poklicni poti v elektronski obliki (e-VPP) in računalniškega programa Kam in kako za odkrivanje poklicnih interesov.

UPORABNE POVEZAVE in DATUMI za devetošolce:

 11. informativa bo potekala 25. in 26. januarja 2019 (petek in sobota) na Gospodarskem razstavišču, od 9. do 18. ure. Vstopnine ni.    https://www.informativa.si/

– Vpis v srednje šole: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Seznam srednjih šol

Vpis v srednje šole

– Informacije glede štipendiranja:

Zakon o štipendiranju

http://www.sklad-kadri.si/ (Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice)

 

VPIS V SREDNJE ŠOLE in DIJAŠKE DOMOVE – pomembni datumi in časovnica

do 22. 1. 2019 Izide Razpis za vpis v srednje šole 2018/2019 in Razpis za vpis v dijaške domove
15. 2. in 16. 2. 2019 Informativni dnevi na srednjih šolah in v dijaških domovih
do 4. 3. 2019 Rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
med 11. 3. in 23. 3. 2019 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti
do 27. 3. 2019 Posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na Gimnazijo (športni oddelek) in Ekonomsko gimnazijo (športni oddelek) in potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
do 2. 4. 2019 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ in v dijaške domove
8. 4. 2019 (do 16. ure) Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ in dijaške domove
do 23. 4. 2019 Morebitni prenos prijav za vpis v SŠ in dijaške domove
7. 5. 2019 NPZ iz slovenščine (ali italijanščine ali madžarščine)
9. 5. 2019 NPZ iz matematike
13. 5. 2019 NPZ iz tretjega predmeta – tuji jezik
do 22. 5. 2019 Javna objava šol, ki bodo omejile vpis
do 29. 5. 2019 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa
14. 6. 2019 Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda
med 18. in 21. 6. 2019 (do 14. ure) Vpis (prinašanje dokumentacije za vpis na srednje šole)

(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1)