OSMI razred

V osmem razredu začnemo s karierno orientacijo v drugem ocenjevalnem obdobju. Šolska svetovalna služba (socialna delavka Simona Koroša, ki nadomešča socialno delavko Tjašo Raztresen in psihologinja Vesna Krašovec) učence preko skupinskih aktivnosti in delavnic seznani s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in uporabnimi spletnimi stranmi, kjer lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in tudi življenjski poti:

– Poklicni kažipot: Spletno mesto  www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, dijakom, staršem in strokovnim delavcem. Na enostaven in pregleden način je ogled poklicev na voljo tudi preko izobraževalne serije To bo moj poklic.

– Zavod RS za zaposlovanje (opisi poklicev od A do Ž) http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

– Filternet.si: http://www.mestomladih.si/dijaski-os/

– Dijaški.net (primer: Osrednjeslovenska regija, vse srednje šole):

http://www.dijaski.net/srednje-sole/iskalnik-srednjesolskih-programov.html?rg=7&ss=&ty=&prg=&d=1

– Center za poklicno izobraževanje: www.cpi.si

 

DEVETI razred

V devetem razredu šolska svetovalna služba seznani učence z aktualnimi informacijami glede srednješolskih programov, postopkov vpisa, štipendij in novosti na področju karierne orientacije na prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Organiziramo tudi individualne svetovalne razgovore z učenci in starši. Devetošolci imajo možnost izpolnjevanja Vprašalnika o poklicni poti v elektronski obliki (e-VPP) in računalniškega programa Kam in kako za odkrivanje poklicnih interesov.

UPORABNE POVEZAVE in DATUMI za devetošolce:

12. Informativa je potekala 24. in 25. januarja 2020 (petek in sobota) na Gospodarskem razstavišču, od 9. do 18. ure.

20. 1. 2020  Izid Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021
14. in 15. 2. 2020  Informativni dnevi na srednjih šolah in v dijaških domovih
do 4. 3. 2020  Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti  oz. spretnosti in posredovanje dokazil o športnih dosežkih

med 11. in 21. 3. 2020  Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

do 26. 3. 2020  Izdaja potrdila o uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti oz. potrdila o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis na Gimnazijo (športni oddelek) in Ekonomsko gimnazijo (športni oddelek)

2. 4. 2020  Zadnji rok za oddajo prijavnice za vpis v 1. letnik SŠ in v dijaške domove
8. 4. 2020  Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ in dijaške domove
do 23. 4. 2020  Možnost prenosa prijav za vpis v SŠ in dijaške domove
5. 5. 2020  NPZ iz slovenščine
7. 5. 2020  NPZ iz matematike
11. 5. 2020  NPZ iz tretjega predmeta

22. 5. 2020  Javna objava šol, ki bodo omejile vpis

do 27. 5. 2020  Obveščanje učencev o omejitvah vpisa

med 16. in 19. 6. 2020  (do 14. ure)  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

(Skupno 225 obiskov, današnjih obiskov 1)