SVET STARŠEV Osnovne šole Franceta Bevka, Ljubljana

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Na Osnovni šoli Franceta Bevka so v šolskem letu 2023/24 v svet staršev izvoljeni naslednji predstavniki:

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
9.C

ZVEZA AKTIVOV SVETOV STARŠEV SLOVENIJE (ZASSS)

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je prostovoljna, nepoklicna, nevladna, nestrankarska, svetovnonazorsko neopredeljena, neodvisna in neprofitna organizacija Svetov staršev, ki organizirano uresničujejo skupne interese staršev in otrok na področju vzgoje in izobraževanja.

Osnovni namen ustanovitve ZASSS je promovirati aktivno vlogo staršev ter utrditi njihovo soudeležbo enakopravnega subjekta v vzgojno-izobraževalnem sistemu in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh institucionalnih nivojih.

 
(Skupno 563 obiskov, današnjih obiskov 1)