OBVEZNI PREDMETI V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI (stari učni načrti in posodobljeni v letu 2011)

– Angleščina (pdf)

– Angleščina – posodobljen (pdf)

– Biologija (pdf)

– Biologija – posodobljen (pdf)

– Družba (pdf )

– Družba – posodobljen ( pdf)

– Državljanska vzgoja in etika (pdf)

– Državljanska in domovinska vzgoja ter etika – posodobljen (pdf )

– Fizika (pdf)

– Fizika – posodobljen (pdf )

– Geografija (pdf

– Geografija – posodobljen (pdf)

– Glasbena vzgoja (pdf)

– Glasbena vzgoja – posodobljen (pdf

– Gospodinjstvo (pdf)

– Gospodinjstvo – posodobljen (pdf )

– Kemija (pdf )

– Kemija – posodobljen (pdf )

– Likovna vzgoja (pdf)

– Likovna vzgoja – posodobljen (pdf)

– Matematika (pdf )

– Matematika – posodobljen (pdf)

– Naravoslovje in tehnika (pdf)

– Naravoslovje in tehnika – posodobljen (pdf

– Naravoslovje 6 (pdf)

– Naravoslovje 7 ( pdf

– Naravoslovje – posodobljen ( pdf

– Slovenščina (pdf)

– Slovenščina – posodobljen (pdf

– Spoznavanje okolja (pdf)

– Spoznavanje okolja – posodobljen (pdf )

– Športna vzgoja (pdf)

– Športna vzgoja – posodobljen (pdf)

– Tehnika in tehnologija (pdf )

– Tehnika in tehnologija – posodobljen (pdf )

– Zgodovina (pdf)

– Zgodovina – posodobljen (pdf)

 

Vir: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucni_nacrti/

(Skupno 281 obiskov, današnjih obiskov 1)