V šolskem letu 2018/2019 smo na Osnovni šoli Franceta Bevka pričeli s projektom inkluzije učencev z avtističnimi in govorno-jezikovnimi motnjami v redno šolo v sodelovanju z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL). Pod svojo streho smo sprejeli dva dodatna oddelka prvega razreda:

1. č – oddelek učencev z govorno-jezikovnimi motnjami (razredničarka Tanja Sever, drugi učitelj Blaž Šumak)
1. e – oddelek učencev z avtističnimi motnjami (razredničarka Mojca Vilfan, drugi učitelj Blaž Šumak)

Likovno umetnost v obeh oddelkih izvaja učiteljica razrednega pouka Lucija Kenda, pouk komunikacije v 1. č pa logopedinja Branka Podboj. Podaljšano bivanje izvajata učitelja Monika Sukič in Uroš Gjureč. Svetovalna delavka za inkluzivna oddelka je psihologinja Vesna Košir, ki je dosegljiva v šolski svetovalni službi OŠ Franceta Bevka ali na telefonski številki 01/568 80 20.

Učenci se v duhu inkluzivne vzgoje in izobraževanja vključujejo in povezujejo s preostalimi učenci šole pri različnih dejavnostih (jutranje varstvo, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti itd.). Poleg tega pa sodelujejo tudi z Zavodom za gluhe in naglušne (npr. v okviru dni dejavnosti).

(Skupno 268 obiskov, današnjih obiskov 1)