Letos na OŠ Franceta Bevka že drugo leto izvajamo projekt inkluzije učencev z AM in GJM in vključevanja le teh v socialno okolje redne osnovne šole.

V šolskem letu 2019/2020 imamo znotraj šole dva kombinirana inkluzivna oddelka ZGNL:

1./2. č – oddelek za učence z govorno-jezikovnimi motnjami (4 prvošolci, 1 drugošolec)
1./2. e – oddelek za učence z avtističnimi motnjami (1 prvošolec, 4 drugošolci)

Tim strokovnih delavcev, ki delajo z učenci v inkluzivnih oddelkih: štirje učitelji (učiteljici razrednega pouka s specialnimi znanji, logopedinja, specialna pedagoginja), spremljevalec (vzgojitelj) in svetovalna delavka (psihologinja). V pedagoški proces se v manjšem deležu vključujejo še izvajalci posameznih predmetov: učiteljica angleščine, logopedinja-učiteljica pouka komunikacije in učiteljica za likovno umetnost.

O septembra 2019 dalje poteka inkluzija učencev in povezovanje z vrstniki iz rednih oddelkov preko naslednjih aktivnosti:

  • Prehajanje posameznih učencev enkrat tedensko k rednem pouku pri predmetih, ki predstavljajo njihovo močno področje – trenutno 2 učenca iz inkluzivnega oddelka AM (pri MAT in TJA) in 1 učenec iz inkluzivnega oddelka GJM (pri SPO).
  • Udeležba v interesnih dejavnostih OŠ Franceta Bevka: lego krožek (4 učenci), ročna ustvarjalnica (1 učenec), mladi raziskovalci (1 učenec), judo (2 učenca), košarka (1 učenec), likovni krožek (1 učenec), atletika (1 učenec), hip-hop (1 učenec).
  • Udeležba pri urah športa v telovadnici skupaj z rednim oddelkom 1. ali 2. razreda.
  • Druženje v okviru jutranjega varstva in podaljšanega bivanja (jedilnica, igrišče).
  • Vključevanje k dnevom dejavnosti skupaj z učenci OŠ Franceta Bevka.

Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo:

Vesna Krašovec, psihologinja (01/ 568 80 20; vesna.krasovec@zgnl.si)

(Skupno 516 obiskov, današnjih obiskov 1)