Osnovni podatki

Osnovna šola
FRANCETA BEVKA LJUBLJANA
Ulica Pohorskega bataljona 1
1113 Ljubljana

tajništvo: 01 568 70 10
zbornica: 01 568 70 30

Fax 01 568 23 23

o-fb.lj@guest.arnes.si

 

Uživajmo v zdravju

 

Zdrava šola

 

Shema šolskega sadja

 
 

NEMŠČINA

 

Rezultati tekmovanj iz nemščine – OŠ Franceta Bevka Ljubljana

2016/17:

Tekmovanje iz znanja nemščine organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo in poteka na dveh ravneh (šolska raven tekmovanja in državna raven tekmovanja). Tekmovanje je namenjeno učencem 9. razreda. Za šolsko raven tekmovanja ni literarne predloge. Literarna predloga za državno raven tekmovanja pa je knjiga avtorice Sabine Ludwig: Der 7. Sonntag im August.

V četrtek, 24. 11. 2016, je potekalo šolsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 6 učencev 9. razreda (Adam Tomas Škulj, Monika Lisjak, Hana Huth Lukšič, Mana Veljkovič – Hirsch, Anet Monell Šinkovec in Žiga Ferjančič).

Vsi so dosegli lepe rezultate. Učenec Adam Tomas Škulj iz 9.b razreda pa je dosegel najboljši rezultat in zbral 45 točk od 50 možnih. Osvojil je bronasto priznanje in se uvrstil na državno tekmovanje, ki bo marca 2017.

Čestitamo!

Mentorica tekmovanja iz znanja nemščine: Anja Peternel

2015/16:

Španske delavnice

V petek, 20. 11. 2015, so nas obiskali študenti kluba romanistov SOFIE s Filozofske fakultete v Ljubljani in nam pripravili predstavitev Španije skozi besedo, sliko, pesem in ples.
Delavnico je pripravilo pet študentov hispanistike pod vodstvom Maše Bela, udeležili pa so se je učenci in učenke 8. in 9. razredov, ki obiskujejo izbirna predmeta francoščina in nemščina. Več o tem pa TUKAJ.

EVROPSKI DAN JEZIKOV ̶ 26. september 2015

Evropski-dan-jezikov_26sep2015Ob evropskem dnevu jezikov so učenci in učenke pri pouku slovenščine, angleščine, francoščine, nemščine in ruščine skupaj z mentoricami ustvarjali na temo materinščine in tujih jezikov. Svoja razmišljanja so zapisali in narisali ter jih razstavili v avli pritličja.

 

 
 
 

Vedno zelena Ljubljana

 

Kulturna šola

 

Rastem s knjigo

 

Časoris

 

LGBT prijazno

 

Ura teče…