Vpis v prvi razred

Starši so dolžni v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpisi potekajo v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši so o datumu in uri vpisa predhodno obveščeni po navadni pošti.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če zaprošena šola s tem soglaša. Postopek prepisa se vedno izvede v sodelovanju in dogovoru z matično šolo.

V primeru, da starši želijo otroka vpisati v osnovno šolo v drugem šolskem okolišu, otrok pa sodi v naš šolski okoliš, je obvezen vpis otroka pri nas (na matični šoli). Nato naj sledijo navodilom prepisa, ki jih navaja izbrana osnovna šola. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, v katero želijo starši vpisati otroka.

Enak postopek velja za starše, ki želijo prepisati otroka v Osnovno šolo Franceta Bevka in ne živijo v našem šolskem okolišu. Starši naj izpolnijo vlogo za prepis otroka, ki jo dobijo v šolski svetovalni službi ali TUKAJ. Vlogo oddajo osebno ali jo pošljejo po navadni pošti najprej na dan vpisa in najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis.

Ugotavljanje pripravljenosti otroka in odlog šolanja

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Odložitev šolanja za eno šolsko leto lahko predlagajo starši, zdravstvena služba ali strokovni delavci vrtca, ki ga otrok obiskuje. Šolska svetovalna služba pridobi mnenje o otroku s strani zdravstvene službe in vrtca. Psihologinja izvede Preizkus pripravljenosti otrok za šolo in oblikuje strokovno mnenje. Na podlagi vseh informacij Komisija za ugotavljanje otrokove pripravljenosti na šolo izda odločbo, s katero se starše obvesti o začetku oz. o odlogu šolanja. O pritožbah v zvezi z izdano odločbo odloča pritožbena komisija.

(Skupno 796 obiskov, današnjih obiskov 1)