Ravnateljica: Barbara Kampjut
E-pošta – ravnateljica: barbara.kampjut@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: Jasna Banjac
E-pošta – pomočnica ravnateljice: jasna.banjac@guest.arnes.si
Telefon – pomočnica ravnateljice: 01/292 76 75

Poslovna sekretarka: Marinka Verovšek Telič
E-pošta – tajništvo: o-fb.lj@guest.arnes.si

Telefon – tajništvo: 01/568 70 10
Telefon – zbornica: 01/568 70 30
Fax – tajništvo: 01/568 23 23

Računovodkinja: Darja Gračner
E-pošta – računovodstvo: racunovodstvo.osljfb@guest.arnes.si
Telefon – računovodstvo: 01/292 76 78

Vodja šolske prehrane: Branka Potočnik
E-pošta: branka.potocnik@guest.arnes.si

Socialna delavka: Tjaša Raztresen
E-pošta – socialna delavka: tjasa.raztresen@guest.arnes.si
Telefon šolska svetovalna služba: 01/568 80 20

Knjižničarka: Lucija Ademoski
E-pošta – knjižničarka: lucija.ademoski@guest.arnes.si
Telefon – knjižnica: 01/565 52 60