Naša šola je bila dograjena septembra 1970 in v spomin na pisatelja in borca za slovenski narod so jo poimenovali Osnovna šola FRANCETA BEVKA.
Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana. Mestni svet mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 31. 3. 2008 sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Bevka. Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.


Osnovna šola FRANCETA BEVKA LJUBLJANA
Ulica Pohorskega bataljona 1
1113 Ljubljana

Transakcijski račun: 0126-1603-0662-661
Matična številka: 5083419
Identifikacijska številka: SI75844818

Tajništvo: 01 568 70 10
Zbornica: 01 568 70 30
Faks: 01 568 23 23
Elektronski naslov tajništva: o-fb.lj@guest.arnes.si

Lokacija šole:


Glasovna številka za odjavo in prijavo obrokov: 01 568 70 10
SMS številka za odjavo in prijavo obrokov: 040 33 75 75
Elektronski naslov za odjavo in prijavo obrokov: prehrana.FranceBevk@gmail.com


Ravnateljica: Barbara Kampjut
Elektronski naslov: barbara.kampjut@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: Jasna Banjac
Elektronski naslov: jasna.banjac@guest.arnes.si
Telefon pomočnice ravnateljice: 01/292 76 75

Poslovna sekretarka: Marinka Verovšek Telič
Elektronski naslov: o-fb.lj@guest.arnes.si
Telefon tajništva: 01/568 70 10
Telefon zbornice: 01/568 70 30
Fax: 01/568 23 23

Računovodkinja: Darja Gračner
Elektronski naslov: racunovodstvo.osljfb@guest.arnes.si
Telefon računovodstva: 01/292 76 78

Vodja šolske prehrane: Branka Potočnik
Elektronski naslov: branka.potocnik@guest.arnes.si

Socialna delavka: Tjaša Raztresen
Elektronska pošta: tjasa.raztresen@guest.arnes.si
Telefon šolske svetovalne službe: 01/568 80 20

Knjižničarka: Lucija Ademoski
Elektronski naslov: lucija.ademoski@guest.arnes.si
Telefon knjižnice: 01/565 52 60