Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok.

Učenci 1. razreda malicajo ob 8. uri zjutraj, učenci od 2. do 4. razreda ob 8.45, učenci od 6. do 9. razreda  pa ob 9.35. Čas kosila je med 11.45 in 13.45 uro. Ob prijavi na prehrano s šolo sklenete Pogodbo o ponudbi šolske prehrane.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno službo.

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013) je na predlog ravnateljice Barbare Kampjut Pravila šolske prehrane 2013 obravnaval učiteljski zbor dne 14. 2. 2013 in svet staršev šole dne 22. 2. 2013, svet zavoda Osnovne šole Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, Ljubljana pa jih je sprejel na seji dne 5. 3. 2013.

ANEKS k Pravilom šolske prehrane