Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok.

Ob prijavi na prehrano s šolo sklenete Pogodbo o ponudbi šolske prehrane. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno službo, da vam lahko pravočasno zagotovimo pomoč.

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-K) je na predlog ravnateljice Barbare Kampjut Pravila šolske prehrane obravnaval učiteljski zbor dne 14. 2. 2013 in svet staršev šole dne 22. 2. 2013, svet zavoda Osnovne šole Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, Ljubljana pa jih je sprejel dne 5. 3. 2013. Spremembe PRAVIL ŠOLSKE PREHRANE Osnovne šole Franceta Bevka je svet šole sprejel na 9. seji sveta šole dne 29. 9. 2022.

Cene kosil je potrdil svet šole dne 21. 2. 2023. Ceno malice za šolsko leto določa minister za izobraževanje, znanost in šport.

Ob prijavi na prehrano starši s šolo sklenejo Pogodbo o šolski prehrani in šolskih dejavnostih. Stroške je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane in šolskih dejavnosti, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno službo, saj imamo za reševanje trenutnih stisk na voljo sredstva iz dobrodelnega sklada.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo:

– spoštoval pravila šolske prehrane,

– da bo redno in pravočasno poravnal stroške šolske prehrane,

– v primeru učenčeve odsotnosti od šolskega dela pravočasno odjavil posamezni obrok v skladu s šolskimi pravili,

– plačal polno ceno ne odjavljenega ali ne prevzetega obroka,

– šoli takoj sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

(Skupno 360 obiskov, današnjih obiskov 1)