K varnosti učencev v šoli pripomore tudi hišni red, s katerim se določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

Hišni red OŠ Franceta Bevka je TUKAJ in se je začel uporabljati s 1. oktobrom 2017.