K varnosti učencev v šoli pripomore tudi hišni red, s katerim se določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

Hišni red OŠ Franceta Bevka je TUKAJ. 

Hišni red se začne uporabljati s 1. oktobrom 2015 in s tem datumom preneha veljati Hišni red Osnovne šole Franceta Bevka, ki je veljal od 27. septembra 2013.