Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev in druga področja.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA začnejo veljati po sprejetju na Svetu šole dne 3. 10. 2018. Z njimi se seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši. S tem datumom prenehajo veljati Pravila šolskega reda, ki so veljala od 1. 10. 2017.

(Skupno 853 obiskov, današnjih obiskov 1)