Šole načrtujejo svoje delo na področju vzgoje z vzgojnim načrtom. Z vzgojnim načrtom šola na osnovi zakonsko določenih ciljev in vrednot, v sodelovanju s starši in učenci, določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti, ki so proaktivne in preventivne, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno) in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta.

Vzgojni načrt Osnovne šole Franceta Bevka je TUKAJ.

(Skupno 1.742 obiskov, današnjih obiskov 1)