Kaj je projekt Erasmus?

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot    ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja in raznolikosti,  trajnostnega razvojadigitalnega prehoda in aktivne participacije oz. sodelovanja v demokratičnem življenju.  

Kaj želimo doseči s sodelovanjem v projektu?

Cilj naše šole je, da pridobi čim več znanja o uporabi IKT v partnerskih šolah in dobro delujoče prakse predstavi učiteljem, da se bodo tega lotili brez strahu in zadržkov. Z uporabo IKT pri pouku si želimo dvigniti digitalne kompetence učencev, jim sodobno tehnologijo predstaviti kot sredstvo za učenje in reševanje problemov ter jih vzgajati za digitalni svet.

Cilj šole je, da se s pomočjo praks iz tujine čim bolje pripravi na vzpostavitev modela inkluzivne šole z vključevanjem učencev iz šol z nižjim izobrazbenim standardom ter vzpostaviti boljše prakse vključevanja priseljencev, da bodo uspešnejši, bolj samozavestni in bolj motivirani za učenje.

V poučevanje tujih jezikov si želimo vpeljati metodo CLIL in se dobro pripraviti na vpeljavo obveznega drugega tujega jezika ter pri učencih širiti jezikovne in kulturne kompetence.

Katere aktivnosti bomo izvajali?

Sledenje na delovnem mestu je namenjeno učiteljem, da pri poučevanju opazujemo učitelje s partnerskih šol v tujini in se od njih učimo. Med obiskom udeleženci opazujejo in se seznanijo z vsakdanjim življenjem in delom na partnerski šoli – kako učitelji v praksi izvajajo pouk za določeno predmetno področje v okviru njihovega kurikula in izobraževalnega sistema.

Skupinska mobilnost učencev je namenjena učencem šole, ki se skupaj z učitelji odpravijo na partnersko šolo in sodelujejo pri pouku, različnih aktivnostih, spoznavajo drugačen šolski sistem, se seznanijo z drugo kulturo in izpopolnjujejo svoje znanje tujih jezikov.

Udeležba na strukturiranem tečaju je namenjena učiteljem, ki si želijo izpopolniti svoje znanje določenega predmetnega področja.

Katere države bomo obiskali?

Učitelji se bomo učili od svojih učiteljskih kolegov na Danskem, v Avstriji, v Franciji in na Švedskem in se udeležili usposabljanj na Irskem in v Italiji.

Z učenci se bomo odpravili na Madžarsko in na šoli gostili madžarske učence z njihovimi učitelji. 

———————————————————————————————————-

Naša šola se je že uspešno prijavila na razpis projekta mobilnosti zaposlenih Erasmus + KA1, ki je mednarodni projekt, sofinanciran s sredstvi iz Evropske Unije. Potrdili so nam 3 mobilnosti. Projekt je potekal do konca leta 2022, v katerega so se vključili 3 pedagoški delavci naše šole, tako z razredne, kot s predmetne stopnje.

Dve mobilnosti smo izvedli konec novembra, ko sta se 2 učiteljici odpravili v mesto Zeragoza v Španiji, kjer sta spoznali delo v tamkajšnji osnovni šoli in način poučevanja na razredni in predmetni stopnji (t.i. job shadowing). Druga mobilnost pa se je izvedla kot udeležba pedagoga na mednarodnem strukturiranem tečaju v tujini.

 S projektom, ki ga bomo nadaljevali, si zaposleni želimo osebno in profesionalno rast. Razlog za vključitev v projekt je bila želja po razvoju šole, po izboljšanju kakovosti poučevanja ter povečanju njegove inovativnosti ter želja po nadgradnji in izboljšanju didaktičnih metod poučevanja tujih jezikov in ostalih predmetov. Udeleženci usposabljanj bodo svoja znanja in izkušnje delili in posredovali ostalim pedagoškim delavcem v kolektivu zato se bodo učinki mobilnosti odražali v okrepljenem znanju celotnega kolektiva in širše v skupnosti.

(Skupno 65 obiskov, današnjih obiskov 1)