PRVI ŠOLSKI DAN

Starši prvošolcev ste obvestilo o poteku prvega šolskega dne že dobili. Sprejem prvošolcev in njihovih staršev bo potekal v šolski avli ob 9.00.

Začetek pouka za ostale učence je ob 8.20. Učenci se zberejo pred šolo, kjer jih bodo pričakali razredniki in jih pospremili v matične učilnice. Učenci od 2. do 5. razreda naj s seboj prinesejo copate in šolsko torbo s pripomočki, učenci od 6. do 9. razreda pa copate in potrebščine po urniku. V priponki vam pošiljam urnik oddelka vašega otroka za šolsko leto 2022/23, starši prvošolcev ga boste dobili na roditeljskem sestanku na prvi šolski dan. V četrtek, 1. 9. 2022, ne bo predur, prvi dve šolski uri pa bosta namenjeni razrednim uram, na katerih bodo učitelji učence seznanili z vsemi potrebnimi informacijami v zvezi z novim šolskim letom. Z učenci se bodo pogovorili tudi o upoštevanju splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, ki je žal še vedno med nami. Učence bomo opozorili predvsem na redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo ter higieno kašlja.

Na prvi šolski dan bomo v celoti organizirali šolsko prehrano, jutranje varstvo za učence 2.. in 3. razreda, podaljšano bivanje in popoldansko varstvo v skladu z objavljenimi termini in prijavami v mesecu juniju.

URE POUKA

Zaradi ponovne umestitve rekreativnega odmora v šolski urnik ter organizacije kosila v dveh terminih brez posega v ure pouka so se le-te spremenile. Ta ukrep je bil po dveh letih nujno potreben, saj otroci potrebujejo več gibanja, pa tudi uživanja kosila v šolski jedilnici nekateri učenci sploh še niso spoznali. Ure pouka bodo v naslednjem šolskem letu tako tekle po sledečem razporedu:

7.30 predura

8.20–9.05 1. ura

9.05 MALICA ZA VSE

9.25–10.10 2. ura

10.15–11.00 3. ura

11.00 REKREATIVNI ODMOR

11.15–12.00 4. ura

12.00–12.30 KOSILO (razredna stopnja)

12.30–13.15 5. ura za razredno stopnjo

12.05–12.50 5. ura za predmetno stopnjo

12.50–13.20 KOSILO (predmetna stopnja)

13.20–14.05 6. ura

14.10–14.55 7. ura

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci bodo na prvi šolski dan prejeli dva izvoda Pogodbe o šolski prehrani in šolskih dejavnostih. En podpisan izvod naj vaš otrok do ponedeljka, 5. 9. 2022, vrne razredniku. Z novim šolskim letom prehajamo na uporabo LoPolis tudi za začasne odjave in ponovne prijave obrokov. Te so možne izključno v primeru bolezni oz. drugih opravičenih odsotnosti učenca od pouka. Prehrano bo potrebno tako kot do sedaj odjaviti do 10. ure dopoldne, da se upošteva z naslednjim dnem. Za vstop v aplikacijo boste uporabljali že obstoječa uporabniška imena in gesla, sicer pa boste od pomočnice ravnateljice prejeli še dodatna navodila po elektronski pošti.

PODALJŠANO BIVANJE IN INTERESNE DEJAVNOSTI

Podaljšano bivanje bo v šolskem letu 2022/23 organizirano za učence do 5. razreda, in sicer:

– za učence od 1. do 3. r. do 16.35 (dežurstvo do 17.00)

– za učence 4. r. do 15.45

– za učence 5. r. pa do 14.55

Vse tiste starše, ki junija niste uredili prijave za podaljšano bivanje, prosim, da to še ta teden uredite tako, da razredniku preko elektronske pošte sporočite ure odhoda za svojega otroka.

V juniju ste opravili tudi prijave na interesne dejavnosti. Vse interesne dejavnosti naših učiteljev in zunanjih izvajalcev se bodo pričele izvajati v ponedeljek, 12. 9. 2022. O terminih in vseh ostalih informacijah boste obveščeni s strani mentorjev krožkov.

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo bo organizirano za učence do 3. razreda, in sicer od 6.15 ure dalje. V mesecu juniju ste opravili tudi to prijavo.

PRVI RODITELJSKI SESTANEK IN GOVORILNE URE

Prvi roditeljski sestanki bodo potekali v šoli. Za lažjo organizacijo vam že sedaj posredujem datume, vabilo z dnevnim redom in uro pa boste prejeli od razrednikov.

1. triada: ponedeljek, 12. 9. 2022

2. triada: torek, 13. 9. 2022

3. triada: sreda, 14. 9. 2022

Vse dodatne informacije bodo na voljo v Publikaciji Osnovne šole Franceta Bevka, objavljeni na prvi šolski dan na šolski spletni strani.

V pričakovanju prvega šolskega dne vas lepo pozdravljam.

Barbara Kampjut, ravnateljica

(Skupno 221 obiskov, današnjih obiskov 1)