UČITELJI – od 1. do 5. razreda v šolskem letu 2018/19

ANJA SKERBIŠ
anja.skerbis@guest.arnes.si
METKA ZUPAN GRIL
marjeta.zupan@guest.arnes.si
1.a
MOJCA PLANINC
mojca.planinc1@guest.arnes.si
…………………………
………………..@guest.arnes.si
1.b
ANA VRENKO
ana.vrenko@guest.arnes.si
TJAŠA JANEŽIČ
tjasa.janezic1@guest.arnes.si
1.c
BARBARA REBEC SMRDEL
barbara.rebec@guest.arnes.si
2.a
ŠPELA VIDMAR
spela.vidmar@guest.arnes.si
2.b
HELENA POGORELC ŠKERLEP
helena.pogorelc@guest.arnes.si
3.a
POLONCA LOGAR AVBELJ
polonca.logar-avbelj@guest.arnes.si
3.b
IRENA VERŠNIK
irena.versnik@guest.arnes.si
4.a
ALJOŠA BESTER
aljosa.bester@guest.arnes.si
4.b
LUCIJA KENDA
lucija.kenda@guest.arnes.si
5.a
SIMONA SAMIDA CERK
simona.samida-cerk@guest.arnes.si
5.b
METKA SPASIĆ
metka.spasic@guest.arnes.si
RADO NOVAKOVIĆ
rado.novakovic@guest.arnes.si
STOJAN MILENKOVIČ
stojan.milenkovic@guest.arnes.si
SONČA HUNJADI
sonca.hunjadi@guest.arnes.si
podaljšano bivanje
ŠPELA ČERV
spela.cerv@guest.arnes.si
angleščina
1.- 4. razred,
podaljšano bivanje

 

UČITELJI – od 6. do 9. razreda v šolskem letu 2018/19

MOJCA HRASTAR
mojca.hrastar@guest.arnes.si
SLJ, TJA 6.a
METKA SPASIĆ
metka.spasic@guest.arnes.si
NAR 6.b
BOJAN MARIČIČ
bojan.maricic@guest.arnes.si
SLJ 7.a
ANDREJA PAGON
andreja.pagon@guest.arnes.si
MAT, FIZ 7.b
SAŠA MULEC TROHA
sasa.mulec-troha@guest.arnes.si
GOS, BIO, NAR 8.a
LADISLAVA JEŽEK NAROBE
ladislava.jezek-narobe@guest.arnes.si
MAT, FIZ 8.b
FIKRETA MARKOVIĆ
fikreta.markovic@guest.arnes.si
ZGO, GEO 9.a
VIOLETA STEFANOVIK
violeta.stefanovik@guest.arnes.si
KEM, TIT 9.b
MAŠA CIZEJ
masa.cizej@guest.arnes.si
SLJ
NIVES BERGANT
nives.bergant@guest.arnes.si
TJA
PETRA NOVAK TROBENTAR
petra.novak@guest.arnes.si
LUM, TIT
JASNA BANJAC
jasna.banjac@guest.arnes.si
ZGO, DKE
STOJAN MILENKOVIČ
stojan.milenkovic@guest.arnes.si
ZGO
MARIJA ZUPAN
marija.zupan@guest.arnes.si
GUM, PZ
JANA KEBLER ZALETEL
jana.kebler-zaletel@guest.arnes.si
ŠPO
BOGDAN KOTNIK
bogdan.kotnik@guest.arnes.si
ŠPO
GREGOR JERAS
gregor.jeras@guest.arnes.si
ŠPO
SAŠA BUKOVEC
sasa.bukovec@guest.arnes.si
NIP, RAČ
URŠKA MALIS
urska.malis@guest.arnes.si
laborant
JELKA PERNE
jelka.perne@guest.arnes.si
francoščina
KARIN ŽUNIČ
karin.zunic@guest.arnes.si
nemščina
MIHA SLUGA
miha.sluga@gmail.com
učna pomoč

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V primeru učnih, osebnih ali drugih težav se lahko obrnete na socialno delavko Simono Koroša (simona.korosa@guest.arnes.si), ki nadomešča socialno delavko Tjašo Raztresen, socialnega pedagoga Žigo Novaka (ziga.novak@guest.arnes.si) in na psihologinjo Vesno Košir (vesna.kosir1@guest.arnes.si), ki so dosegljivi vsak dan v dopoldanskem času, priporočamo pa vnaprejšnji dogovor po telefonu.

RAČUNOVODSTVO
Računovodstvo vodi računovodkinja Darja Gračner. Dosegljiva je vsak dan na šolski številki ali po elektronski pošti: racunovodstvo.osljfb@guest.arnes.si

TEHNIČNO OSEBJE
Hišnik: SAMO JERAJ – samo.jeraj@guest.arnes.si
Vratar: KRISTJAN REMS – kristjan.rems@guest.arnes.si
Čistilke: STOJANKA SAVIĆ, ANDJA AVRIĆ, RUBIJA ŠAKANOVIĆ,
MOJCA JANKOVIĆ, EDINA PJANIĆ in SENIJA JAKUBOVSKI.

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT)
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti: MARKO BEŠLIČ – marko.beslic@guest.arnes.si

ŠOLSKA KUHINJA
Vodja šolske prehrane: BRANKA POTOČNIK – branka.potocnik@guest.arnes.si
Vodja kuhinje: MATEJA MAZI – mateja.mazi@guest.arnes.si
Pomočnica kuharice: KATJA DOLINAR
Kuhinjska pomočnica: FADILA TRIČIĆ in GORDANA ĆIRKOVIĆ

KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je na razpolago za učence in učitelje. Knjižnico vodi knjižničarka Lucija Ademoski – lucija.ademoski@guest.arnes.si

(Skupno 1,323 obiskov, današnjih obiskov 2)