UČITELJI – od 1. do 5. razreda v šolskem letu 2017/18

ANJA SKERBIŠ
anja.skerbis@guest.arnes.si
METKA ZUPAN GRIL
marjeta.zupan@guest.arnes.si
1.a
MOJCA PLANINC
mojca.planinc1@guest.arnes.si
ANA VRENKO
ana.vrenko@guest.arnes.si
1.b
BARBARA REBEC SMRDEL
barbara.rebec@guest.arnes.si
2.a
ŠPELA VIDMAR
spela.vidmar@guest.arnes.si
2.b
HELENA POGORELC ŠKERLEP
helena.pogorelc@guest.arnes.si
3.a
POLONCA LOGAR AVBELJ
polonca.logar-avbelj@guest.arnes.si
3.b
ALJOŠA BESTER
aljosa.bester@guest.arnes.si
4.a
IRENA VERŠNIK
irena.versnik@guest.arnes.si
4.b
LUCIJA KENDA
lucija.kenda@guest.arnes.si
5.a
SIMONA SAMIDA CERK
simona.samida-cerk@guest.arnes.si
5.b
METKA SPASIĆ
metka.spasic@guest.arnes.si
RADO NOVAKOVIĆ
rado.novakovic@guest.arnes.si
STOJAN MILENKOVIČ
stojan.milenkovic@guest.arnes.si
ŠPELA ČERV
spela.cerv@guest.arnes.si
MITJA MOČILAR
mitja.mocilar@guest.arnes.si
SONČA HUNJADI
sonca.hunjadi@guest.arnes.si

 

podaljšano bivanje

ŠPELA ČERV
spela.cerv@guest.arnes.si
angleščina
1.- 4. razred

 

UČITELJI – od 6. do 9. razreda v šolskem letu 2017/18

BOJAN MARIČIČ
bojan.maricic@guest.arnes.si
SLJ 6.a
ANDREJA PAGON
andreja.pagon@guest.arnes.si
MAT, FIZ 6.b
SAŠA MULEC TROHA
sasa.mulec-troha@guest.arnes.si
GOS, NAR, SPH 7.a
LADISLAVA JEŽEK NAROBE
ladislava.jezek-narobe@guest.arnes.si
MAT, FIZ, SLZ 7.b
FIKRETA MARKOVIĆ
fikreta.markovic@guest.arnes.si
ZGO, GEO 8.a
VIOLETA STEFANOVIK
violeta.stefanovik@guest.arnes.si
KEM, TIT 8.b
MOJCA HRASTAR
mojca.hrastar@guest.arnes.si
SLJ, TJA, RET 9.a
METKA SPASIĆ
metka.spasic@guest.arnes.si
BIO 9.b
BARBARA KAMPJUT
barbara.kampjut@guest.arnes.si
SLJ
NIVES BERGANT
nives.bergant@guest.arnes.si
TJA
JASNA BANJAC
jasna.banjac@guest.arnes.si
ZGO, DKE
STOJAN MILENKOVIČ
stojan.milenkovic@guest.arnes.si
ZGO
PETRA NOVAK TROBENTAR
petra.novak@guest.arnes.si
LUM, TIT, LS, OGL, TEV
MARIJA ZUPAN
marija.zupan@guest.arnes.si
GUM, PZ
JANA KEBLER ZALETEL
jana.kebler-zaletel@guest.arnes.si
ŠPO, ŠZZ
GREGOR JERAS
gregor.jeras@guest.arnes.si
ŠPO, IŠN
LUCIJA ADEMOSKI
lucija.ademoski@guest.arnes.si
knjižnična vzgoja
JELKA PERNE
jelka.perne@guest.arnes.si
francoščina
KARIN ŽUNIČ
karin.zunic@guest.arnes.si
nemščina
KAL MAHNIČ
kal_mahnic@hotmail.com
učna pomoč
ŽIGA NOVAK
ziga.novak@guest.arnes.si
učna pomoč
MARKO BEŠLIČ
marko.beslic@guest.arnes.si
računalnikar

TEHNIČNO OSEBJE:
Hišnik: SAMO JERAJ – samo.jeraj@guest.arnes.si
Dežurni na vhodu šole: KRISTJAN REMS – kristjan.rems@guest.arnes.si
Dežurna na vhodu šole: LILJANA BOŽIČ
Čistilke: STOJANKA SAVIĆ, ANDJA AVRIĆ, RUBIJA ŠAKANOVIĆ,
MOJCA JANKOVIĆ, EDINA PJANIĆ in SENIJA JAKUBOVSKI.

ŠOLSKA KUHINJA:
Vodja kuhinje: MATEJA MAZI – mateja.mazi@guest.arnes.si
Pomočnica kuharice: KATJA DOLINAR
Kuhinjska pomočnica: FADILA TRIČIĆ in GORDANA ĆIRKOVIĆ